FOD Volksgezondheid: communicatie over psychofarmaca

Diensten: 

Professionals en burgers informeren

Gezondheidsprofessionelen, (mogelijke) patiënten en het grote publiek worden overladen vanuit (te) diverse invalshoeken met (te) inconsistente, onduidelijke informatie over het gebruik van psychofarmaca. De FOD Volksgezondheid wil betere communicatie rond het thema.

Psychofarmaca is een overkoepelende term voor medicijnen die menselijke hersenactiviteiten beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen.

Hoe kunnen we mensen beter informeren?

FOD Volksgezondheid communicatie
FOD Volksgezondheid communicatie

De vraag: campagne

  • Een communicatieconcept naar de brede Belgische bevolking

Ons plan: cocreatie & sensibiliseren

  • Overheden en gezondheidsprofessionelen betrekken bij een gezamenlijk visie op het gebruik van psychofarmaca
  • Een communicatieconcept dat de algemene problematiek onder de aandacht brengt en individuen aanspreekt om na te denken over hun persoonlijke gebruik van psychofarmaca
FOD Volksgezondheid communicatie
FOD Volksgezondheid communicatie

De resultaten: communicatie vanuit de FOD Volksgezondheid

  • ‘Samen doseren’ als afsprakencharter
  • Roadshow & toolbox voor de praktijk
  • Online community-platform en digitale nieuwsbrieven
  • Raamstickers, pins, kaartjes, … om waardevolle contactmomenten met de patiënt te benutten
  • Campagnevideo, posters, advertenties, … om de brede bevolking te bereiken

Jouw organisatie ook in
beweging zetten?

Wij beginnen alvast aan de opwarming.

Helemaal op dreef?
Bekijk onze andere projecten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram