Orpsy: meerwaarde tastbaar maken in branding

Focus op HR

Orpsy wil zijn kracht meer in de verf zetten. Als HR consultancy bureau wil Orpsy extra inzetten op assessment. Klanten, kandidaten en leads moeten overtuigd zijn van de meerwaarde die Orpsy voor hen kan betekenen.

Antenno bouwt mee aan een sterk merk.

Antenno & Orpsy: meerwaarde tastbaar maken in branding
Antenno & Orpsy: meerwaarde tastbaar maken in branding

De vraag: corporate branding

  • De meerwaarde van Orpsy tastbaar maken in een hernieuwd imago — logo, baseline, tone of voice en huisstijl
  • Een gebruiksvriendelijke, krachtige website ontwikkelen die de doelgroepen stuurt doorheen hun traject met Orpsy.

Ons plan: resultaatgericht

  • Strategie bepalen. Vanuit kernvragen maken we een strategische synthese. Deze vertalen we naar een toetsingskader voor het imago en de website.
  • Vormgeven aan de journey van de verschillende doelgroepen.
  • De bouwstenen van de visuele en tekstuele branding van Orpsy uitwerken.
  • In verschillende fases naar een nieuwe website: preproductie, productie en postproductie.
Antenno & Orpsy: meerwaarde tastbaar maken in branding
Orpsy branding

De resultaten: een tastbaar merk

  • Een nieuwe baseline. Een nieuw logo. Een nieuwe huisstijl.
  • Toepassing van de huisstijl op o.a. visitekaartjes, word- en powerpoint-templates, mailhandtekening .
  • Een nieuwe website

Jouw organisatie ook in
beweging zetten?

Wij beginnen alvast aan de opwarming.

Helemaal op dreef?
Bekijk onze andere projecten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram