Televic: waardecreatie meten

Hoe waardevol? Truly Valuable

Televic heeft de omslag gemaakt van een productgedreven naar een marktgedreven organisatie. Die evolutie is nooit af, weet het managementteam. Daarom helpt Truly Valuable om marktgerichtheid te concretiseren, waardecreatie te meten en verbeterpunten bloot te leggen.

Antenno & Televic: waardecreatie meten

De vraag: organisatie-inzicht

 • Een snel inzicht in kwalitatieve organisatiedrijfveren, ook bij toekomstige overnames
 • Meetbare en bruikbare doelstellingen zetten voor de toekomst op niveau van het hele bedrijf, de business units en de teams
 • Marktgerichtheid meenemen in strategische implementatieplannen, zodat verschillende teaminitiatieven allemaal bijdragen tot het gemeenschappelijke doel.

Ons plan: participatie & survey

 • We vertrekken vanuit de premisse dat alle medewerkers bijdragen tot marktgerichtheid. Daarom neemt iedereen bij Televic deel aan de Truly Valuable enquête om waardecreatie te meten
 • De online enquête bevraagt de respondenten op 6 dimensies. Antwoorden zijn nooit juist of fout, de eigen perceptie telt.
 • Een gedetailleerd rapport met de resultaten. We geven een globaal marktgerichtheidscijfer en specifiëren per dimensie. Daarna is er een drill-down voor de verschillende relevante subniveaus, bijvoorbeeld departementen, anciënniteit, enzovoort.
 • Een interactieve werksessie met de directie. De resultaten worden gepresenteerd, meteen worden ook sterke punten en verbeterpunten aangegeven
 • Een eindnota geeft het concrete verbeterpotentieel en mogelijke acties/projecten aan.

De resultaten: inzicht & advies

 • Een bevraging bij alle business units van Televic, in de verschillende vestigingen, gespecificeerd per jobfunctie en rol.
 • Meer dan 250 respondenten.
 • Een uitgebreid rapport over waardecreatie bij Televic en een actiegericht advies.

Jouw organisatie ook in
beweging zetten?

Wij beginnen alvast aan de opwarming.

Helemaal op dreef?
Bekijk onze andere projecten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram