Vlaamse Milieumaatschappij: transitie waarmaken

Oplossingsgerichte partner in het DNA

Als ‘oplossingsgerichte partner’ wil het overheidsagentschap een nieuwe rol opnemen met meer impact op ‘een klimaatbestendige leefomgeving’. Hoe kunnen we deze nieuwe visie laten landen in het DNA van de organisatie en het gedrag van medewerkers?

We helpen om focus te houden in de onvoorspelbaarheid van een fundamentele transitie: inhoud, organisatievorm en cultuur van de VMM zijn in verandering. Flexibel inspelen op veranderende klantnoden, met verschillende experts, blijkt cruciaal.

De kern van onze aanpak: communiceren en faciliteren, aan de top en aan de basis. Hoe kunnen strategische veranderingstrajecten concreet invulling krijgen en worden opgevolgd? Wat moet blijven en wat kan beter?

Antenno & Vlaamse Milieumaatschappij: transitie waarmaken
Antenno & Vlaamse Milieumaatschappij: transitie waarmaken

De vraag: change begeleiden

 • Vormgeven aan een nieuw VMM-DNA
 • Directieraad ondersteunen bij transitiewerven

Ons plan: organisatieontwikkeling

 • Cultuurteam versterken
 • Sleutelprocessen onder de loep nemen
 • Dialoog stimuleren
 • Communiceren over change en cultuur
 • Verandering opvolgen
Antenno & Vlaamse Milieumaatschappij: transitie waarmaken
Antenno & Vlaamse Milieumaatschappij: transitie waarmaken

De resultaten: change management en -communicatie

 • Strategisch advies aan directieraad
 • Participatie stimuleren waar mogelijk
 • Vraaggedreven facilitatie
 • Ondersteuning bij interne communicatiemomentums
 • Continuïteit in interne content

Jouw organisatie ook in
beweging zetten?

Wij beginnen alvast aan de opwarming.

Helemaal op dreef?
Bekijk onze andere projecten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram