A-kwadraat: maatwerk voor een sterk merk

A-kwadraat: maatwerk voor een sterk merk

Amival en Alito zijn twee maatwerkbedrijven die een lange geschiedenis en een stevige reputatie hebben opgebouwd. In 2019 fuseren ze tot A-kwadraat, de exponent van de twee bedrijven. Het nieuwe merk moet een visuele identiteit krijgen en het bedrijf wil stappen zetten op het vlak van interne en externe communicatie.

Vraag

Antenno heeft een langdurig partnerschap met Amival. Toen het bedrijf een tijdje geleden aan een rebranding toe was, hebben we een cocreatief traject rond positionering uitgezet, een frisse nieuwe huisstijl ontwikkeld en een fonkelende website gerealiseerd.

De vraag van A-kwadraat:

 • Rebranding: een nieuwe merkidentiteit die de eigenheid van beide fusiepartners incorporeert.
 • Grafische vormgeving: de nieuwe identiteit laten leven in alle relevante dragers, templates uitwerken, enzovoort.
 • Inhouse consultancy: gas geven aan de hand van een concrete doelstellingenset.

Aanpak

Voor de rebranding moet het snel gaan. Want A-kwadraat moet op luttele maanden tijd naar buiten komen. Dankzij een jarenlange band, kan ons creatief team in geen tijd een voorstel uitwerken. We denken incrementeel en behouden wat goed was. Maar we proberen ook de gevoeligheden van een fusie te begrijpen en een stap verder te zetten in de identiteit.

In een paar korte sprints pingpongen we met A-kwadraat. Ons designtalent weet een krachtige en robuuste huisstijl uit te werken. Daarna zetten we alles op alles om vlaggen, website, wegwijzers, persbericht, visitekaartjes, briefpapier, salespresentatie, en nog veel meer klaar te krijgen.

Als de stroomversnelling achter de rug is, zitten we samen aan tafel. Hoe wordt het partnerschap geëvalueerd? Wat zijn de noden van A-kwadraat in de nabije toekomst? Door goed te luisteren naar wat er in de organisatie leeft, kunnen we vijf ‘werven’ afbakenen. Dit zijn de prioriteiten voor het jaar dat komt:

 • Interne communicatie, onder meer het uitwerken van een mascotte
 • Waarden expliciet maken en laten leven in de hele organisatie
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) sterker uit de verf laten komen als deel van de propositie en het duurzaamheidsverslag hertekenen en realiseren
 • Een verbeterde klanttevredenheidsenquête opmaken en een stramien opzetten voor cocreatie met klanten
 • Externe/digitale communicatie: content definiëren, plannen, maken en evalueren

In overleg wordt bepaald dat een inhouse communicatie-adviseur in deze fase de beste manier is om samen te werken. Onze consultant maakt snelheid op een aantal afgebakende projecten en neemt een brugfunctie tussen verschillende diensten op binnen het A-kwadraatteam.

Resultaten

Een vernieuwde identiteit

  • De identiteit van Amival vormt de basis. De baseline wordt behouden en ook enkele visuele elementen blijven relevant. De algemene uitstraling wordt stoerder en warmer.
  • Het kleurenpalet staat toe om te variëren naargelang de verschillende business units daar behoefte aan hebben, de ene keer meer klinisch, de andere keer meer organisch.
  • De fotografie toont de vele handen van A-kwadraat in hun ‘natuurlijke’ context. De beelden hebben een warme, menselijke en organische sfeer.

Stappen zetten met betrekking tot de vijf prioritaire werven

 • A-kwadraat krijgt een mascotte die ingezet wordt voor veiligheid, preventie en andere zaken.
 • De cultuur van A-kwadraat wordt expliciet gemaakt op verschillende niveaus.
 • Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden een echte onderscheidende factor in de propositie van A-kwadraat.

Organisatiecultuur expliciet maken

In 2019 organiseerde A-kwadraat werksessies met omkaderingsleden, doelgroepmedewerkers en bestuursleden. In de hele breedte van de organisatie werd zo het gesprek opgestart over de gedeelde koepelwaarden. Iedereen gaf vanuit zijn eigen werkrealiteit invullingen, perspectieven en verhalen over die waarden.

Op basis van die input kwamen we tot een gelaagd model dat voortvloeit uit de missie en visie van A-kwadraat en eer doet aan de complexiteit van een organisatiecultuur. Het waardenkader bevat een overkoepelende overtuiging die voor de hele organisatie geldt en een aantal gedragsregels die in de dagelijkse realiteit worden verwacht. Daarnaast gaat de cultuur van A-kwadraat ook leven in de formele afspraken en systemen. En in informele symbolen en rituelen. Op die twee laatste niveaus is het mogelijk om verschillen te laten bestaan tussen verschillende business units.