Met Employer Branding kan jij wél winnen. En zo verwatert het niet

Haak met employer branding in op de doelstellingen van management, zegt Antenno Zaakvoerder Mariska Brosens. Zo stuurt u weg van tijdelijke inspanningen en is het geen noodkreet meer, maar een strategische noodzaak.

Wat is een employer brand zonder business case? (Verbeke Foundation, Stekene)
Wat is een employer brand zonder business case? (Verbeke Foundation, Stekene)

Wat is employer branding waard zonder business case?

War for talent. Diversiteit gewenst, maar kandidaten komen niet tot bij ons. Nog meer recruiters aan boord. Dus headhunting als oplossing nù.

De vragen van business partners en hiring managers blijven komen. Help! We hebben mensen tekort! Toch maar inzetten op loon om de strijd te winnen? Want wie is niet te koop?

In zo’n context – en die zie ik regelmatig – is employer branding een noodkreet.

Strijdende samenwerking

Enter agency. En een eerder onprettige, transactionele samenwerking tussen agency en klant.

Aan de ene kant: beginnen met een budget van 3.500 euro om een campagne op te zetten en een vacature te herschrijven. Krijgen we wel los. Als we binnen zijn, gaan we groter.

Aan de andere kant: beter een paar extra creatieve ideeën vragen dan kunnen we even verder. Het budget moet zoveel mogelijk naar media, alleen die euro’s leiden tot instroom, we kijken met ons vergrootglas naar prestaties om toch een houvast te hebben. We hebben geen digitale campagneskills in huis dus bij elke hapering of vraag: hallo, agency?

In zo’n context hebben agency en klant verschillende belangen en zijn ze in een soort strijdende samenwerking verwikkeld. Terwijl ze eigenlijk achter een gedeeld doel zouden moeten staan: samen waarde creëren. (Zie ook wat ik schreef over ‘Belangen verdelen, waarden verbinden’.)

Beter op voorhand de overweging maken: wil je echt zo’n samenwerking aangaan?

employer branding business case doelstellingen aligneren

Aligneren met de doelstellingen van management is altijd een goed idee (Parma, Italië)

U en employer branding voor altijd aan de management tafel

Download onze korte whitepaper met een 8-stappenplan


Toch weer strategie

Dus als je employer branding met een andere ambitie wil benaderen dan een one-shot campagne, dan moet die vanuit de strategie van een organisatie vertrekken.  

(Ik blijf trouwens ook verwonderd over de sfeer en toon van Great Place to Work. Ik nodig de lezer graag uit om op YouTube te zoeken naar Great Place to Work Awards.

Wellicht zit er in veel gevallen een waardevol HR-beleid achter, maar… Wat was dat alweer over te koop zijn? Kortstondige opflakkering en plezier verzekerd, die indruk krijg je van die video’s wel.)

Gedroomde context

Een business case voor employer branding, dus. Die zou er zo kunnen uitzien:

1.    Zet de problematiek helder. Op lange en korte termijn. Wat is een oorzaak en wat is een gevolg?

2.    Definieer employer branding en wat je er mee wil bereiken. Grondig. Met input van stakeholders. Wat is jouw workforce van de toekomst?

3.    Lijst op waar de raakvlakken liggen met andere noden. Hoe kan het MVO-doelstellingen versterken? Waar is spanning met aandeelhoudersdoelstellingen? Welke klantgerichte cultuur en mindset is nodig? Welke teamdynamieken wil je bespelen?

4.    Maak een risicobepaling en schat de financiële gevolgen in. Wat is de opportuniteitskost om niet in te zetten op employer branding?

5.    Vat samen in een financieel plan. Kostenshift of herverdeling, financiële hefbomen, nieuwe financiering t.o.v. opportuniteitskost en resultaten. Rekening houdend met schaling: wat als je verdubbelt?

6.    Maak een projectplan. Wat heb je nodig voor milestone 1? Op het vlak van expertise, planning, interne rollen, resultaatopvolging).

7.    Schrijf dé management summary die nog jaren nablijft.  In die gedroomde context is de rol en waarde van employer branding veel omvattender:

Ja, je lanceert campagnes, maar maakt ondertussen ook je businessplan én je bouwt aan je werkgeversreputatie.

Kortom: eerst business, dan employer branding. Dat is de logische volgorde.

Business moet gezond zijn en daarvoor zorgen klanten. Klanten worden geholpen door sterke/wendbare/vriendelijke/vertrouwenswaardige medewerkers.

Zet daar maar eens een plan voor op. Gegarandeerd boeiende(re) discussies aan de managementtafel.

28 april 2023 | Marktdynamieken houden zich niet netjes aan het scenario dat in actieplannen werd uitgedacht. Gewoon de krant openslaan en de eerste artikels lezen. Onze zaakvoerder Mariska Brosens analyseert en nuanceert, en pleit voor marktsensitiviteit.

Heeft Dreamland te weinig/te veel ingezet op een online value model? Heeft Delhaize voldoende met de intern stakeholders en vanuit hun perspectief gecommuniceerd? Hebben onze parlementsleden het maatschappelijke pensioenklimaat zó slecht ingeschat waardoor ze schaamteloos overkomen?

Marktinformatie oppikken

Ja-nee-vragen leiden vaak niet tot ja-nee-antwoorden, vrees ik (al zullen veel social-mediadiscussies dat anders opvatten).

Achteraf de logica achterhalen, is het eerste wat de menselijke geest probeert te doen.

Volgens mij hebben de actuele discussies die ik net aanhaalde allemaal te maken met sensitiviteit. Sensitiviteit is een vitale bedrijfsfunctie: het gaat over marktinformatie oppikken en vlot laten doorstromen. Een begrip waarover wel een paar misverstanden bestaan:

Sensitiviteit is iets voor marketing en sales.

Informatie en kennis stroomt vanzelf.

Sensitiviteit is een louter intuïtieve vaardigheid.

Interne doorstroming is voor de communicatieafdeling.

4x fout, daar durf ik wel categoriek in te zijn.

Draait informatie rond of vierkant in organisaties?

Weten wat er in de markt gebeurt, is een vitale functie, anders stopt het hart van een onderneming geleidelijk aan met kloppen. Ik hoop dat ondertussen vaak genoeg is gebleken dat ‘marketing is enkel voor marketeers’ passé is.

Een hele organisatie heeft de opdracht om gericht te zijn op waardecreatie en te begrijpen dat haar plek in de ‘markt’ meerdere stakeholders bespeelt: klanten, medewerkers, maatschappij en aandeelhouders.

Dus nee, sensitiviteit is niet alleen iets voor marketing en sales en gaat niet enkel over klantgerichtheid.

Informatie is vierkant: je duwt het verder en het stopt. Dat wil zeggen dat inspanning nodig is om het rond te pompen: van het hart van een organisatie naar de kleinste tenen en van de kleinste tenen naar het hart (want de tenen voelen meestal het best als het water koud is).

Er zijn twee manieren om informatie rond te pompen. Zoeken mensen informatie of zoekt informatie mensen?

Voorbeeld 1: ik heb een interessante paper gelezen en zet het op intranet. Anderen – die actief zelf informatie zoeken – zullen het daar terugvinden, mits een goeie mappenstructuur en naamgeving.

Voorbeeld 2: ik beheer een topic in mijn organisatie en weet welke info voor wie relevant is. Ik trieer, interpreteer, doe voorstellen. Kortom, ik ben end-to-end verantwoordelijk voor kennisbeheer van dat thema.

Dus helaas, informatie en kennis stroomt niet vanzelf, je moet er afspraken over maken en verantwoordelijkheden toewijzen.


elke rondje is anders Antenno

Draait informatie rond of vierkant in organisaties? (Sinksenfoor, Antwerpen)

Wie heeft de lead om marktsensitiviteit te organiseren?

Het volgende misverstand zit in dezelfde richting. Sensitiviteit = intuïtief? Dat denk ik niet.

Je kan het wel degelijk vatten in duidelijke processen en systemen. Dat kan gaan van een CRM, tot kwantitatief en kwalitatief onderzoek, klant- of kandidaatluisteracties.

Zelfs AI om marktsentimenten en communicatie over jouw organisatie of een maatschappelijk thema op te vangen en te analyseren. De tools bestaan om sensitiviteit te meten, te verbeteren en op te volgen.

Dus opnieuw nee: sensitiviteit is geen louter intuïtieve vaardigheid.

Omwille van de ongelukkige associaties met het woord ‘sensitief’, stelde Jenn Granneman een alternatief voor: responsief. Zij stelt het voor in een artikel over HSP in Psychology Today.

Voor bedrijven geldt dezelfde vaststelling als voor personen: meer reageren op de wereld rondom je, is een sterkte.

Vertrekken vanuit die buitenwereld (outside-in) zou er weleens voor kunnen zorgen dat interne afspraken en informatiedoorstroming er helemaal anders uitzien.

Als je het vanuit organisatiedesign gaat invullen, wie is er dan in de lead?

Mariska | Contact | LinkedIn

20 maart 2023 - Onze zaakvoerder Mariska Brosens over het recht op deconnectie, the common good en het collectieve doel.

Sinds de arbeidsdeal eind 2022 werd beklonken, is er al veel inkt gevloeid over het zogenaamde ‘recht op deconnectie’. Een nobel doel, namelijk een efficiëntere en mensgerichtere werkorganisatie, wordt in de praktijk een slagveld van belangen.

De jammerlijke oplossing blijkt voor de zoveelste keer: vrijheid betonneren in regels.

Het algemeen belang of ‘the common good’ is een ouderwetse term, al gebruikt door Plato en de millennia daarna door verlichte, liberale, socialistische en zelfs marxistische denkers.

Het lijkt soms op een soort hocuspocusformule: pilatus pas en beslissingen worden genomen ten goede van de gemeenschap. Probleem? Vaak is het algemeen belang niet tastbaar, laat staan meetbaar.

Aan de andere kant van de ring staat eigenbelang en haar kortzichtigheid. Of vandaag – in tijden van identiteitspolitiek en woke – misschien nog meer: groepsbelang en haar conflictmodel.

Toegepast op de werkorganisatie klinkt dat als volgt:

Enerzijds zijn er organisaties die vertrekken vanuit het organisatiebelang. Duidelijkheid troef. Je komt naar kantoor. Op die dag. Een gewoonte inbouwen. Met het team zo afgesproken. En dus maken we ook (samen) deconnectieregels.

Anderzijds zijn er organisaties die vertrekken vanuit de belangen van het individu. Medewerkers zijn vrij. Digitale tools faciliteren werkplekreservatie, hybride vergaderingen en informele contacten. Work-life balance en flexibiliteit voor iedereen. Mijn Welzijn als uitgangspunt. Deconnectie en connectie kies je zelf.

Beide opties worden op de vloer helemaal anders ervaren. En toch is de vraag: leggen we hier het doel en aandachtspunt niet verkeerd?

Hoe snel gaan beide aandachtspunten naar het hellend vlak, naar ‘te weinig zelfsturend en resultaatgericht’ vs ‘teveel vanuit zichzelf en eigenbelang georiënteerd”.


helder met Antenno

Uitgaan van belang laat het collectieve doel uit het oog verliezen (online trouvaille)

Collectieve doel

Missen beide belangen-invalshoeken niet het grotere plaatje? Uitgaan van ‘belangen’ leidt bijna vanzelf tot spanningen en compromissen, winnaars en verliezers. Het is een polariserend model dat energie vreet.

Beide opties missen namelijk het collectieve doel. Een voorbeeld. ‘Mijn Welzijn’ kan toch geen doel of strategie zijn voor een organisatie? Het mag wel een gevolg zijn.

Mensen zijn gemotiveerd, mentaal gezond en voelen voldoening als de organisatie een duidelijk geëxpliciteerde visie en ambitie heeft en tastbare resultaten boekt, waarin elke medewerker een rol kan spelen.

Organisatie en individu staan niet tegenover elkaar, maar met de neuzen in dezelfde richting. Jammer genoeg is interne communicatie van een visie nog vaak “ver van mijn bed” voor medewerkers.

In een ideale organisatie komen ‘waarde’ en ‘vertrouwen’ in plaats van ‘belangen’ en ‘conflict’.

Dat lijken vage termen, maar ze zijn in feite heel measureable en daardoor manageable. Samen waarde creëren – met harde en zachte aspecten – komt immers tot uiting in concreet gedrag, resultaten, momenten.

Duurzaam en-en-model

Het échte doel van een organisatie moet waardecreatie zijn. Voor klant, medewerker, maatschappij en aandeelhouder. Niet in een of-of-keuze, maar als een duurzaam en-en-model.

Organisaties die écht waardevol zijn, denken en communiceren vanuit collectief voordeel. Dat is pas een gezamenlijk doel dat energie geeft. En meetbaar is.

Terug naar het voorbeeld van de werkorganisatie. Als we mensen willen helpen om te balanceren tussen een gezond evenwicht van connectie en de-connectie, dan graag vanuit het collectieve doel, met weinig rigide regels, wel praktische afspraken waar nodig.

Medewerkers begrijpen op welke momenten hun engagement extra waardevol is en de organisatie geeft mensen ruimte als ze dat nodig hebben. Een waardevolle organisatie past zich aan veranderende contexten aan en merkt dat er meestal geen ‘one size fits all’-regels bestaan.

Dus wat blijkt? Waarde verbindt.

Mariska Brosens
Ondernemer, senior consultant #strategie, #organisatieontwikkeling, #communicatie
Met een passie voor #empowerment
Bezieler van #TrulyValuableOrganisation, managing partner bij Antenno

Contact | LinkedIn

Senior communicatieconsultant Gerrit Janssens: 'Het mooiste moment in mijn eerste half jaar Antenno? Het moment waarop ik 'trusted advisor' aan het worden ben.'

5 maanden Antenno? Momentje!

Deze week praatten we met ons team in de keuken even na. Een informele status terwijl we tegen muur en aanrecht leunden. De zon scheen eindelijk eindelijk nog eens gul binnen na natte, wisselvallige zomerweken.

We hadden het over onze ‘veelheid’ die ook rijkdom is, de klanten, de opdrachten, de vragen, de goedgevulde dagen; onze missie, wat ons energie gaf, de weg voor ons, en mijn weg vòòr mij.

Ik zei: ik heb vandaag op m’n eentje een workshop begeleid die ik een jaar geleden niet had kunnen leiden.

Daar, mijn weg in één zin. Ik kom vooral tot dergelijke inzichten terwijl ik vrij kan praten, ineens is het besef daar, alsof het me enkele passen voor is en ik moet bijbenen.

En met het besef ook de realisatie van de weg ik aflegde tot bij en bij Antenno nu, en de ongelooflijke maar heerlijke rollercoaster die het afgelopen jaar is gebleken als nieuwe marketingconsultant in wording.

Rollercoastermomentjes

12 jaar agency-side in B2B marketing. Daarop in post-corona-thuiswerkmodus van job veranderen, nieuwe mensen leren kennen vanop afstand, digitaal inwerken, in een totaal nieuwe omgeving met heel nieuwe opdracht.

Mensen en organisaties zo goed mogelijk helpen in marktgericht denken, handelen en communiceren. In huis, vlakbij, in de spits, met alle operationele verantwoordelijkheden erbij, naast visie en strategie, die we in team uitzetten.

T-profiel heet dat, verbreden, en dat heeft me ver tot buiten mijn comfortzone gebracht. Tal van vaardigheden worden aangesproken die tot dan hadden gesluimerd.

O, ik ken ze, hoor, de LinkedIn inspirational posts, over hoe goed het is om uit je comfortzone te treden, daar ligt de groei, allen daarheen! En ik zeg: waar, maar even goed fel onderschat allemaal, de impact, de onzekerheid die erbij komt kijken, en het uitzoeken elke dag.

Helpen, echt willen helpen, impliceert ook altijd afstand. Zoals een ref.
En toch op de juiste momenten ook nieuwe contexten opzoeken.

Als een ref, toch

Allesbehalve eenvoudig, en al zeker niet de mooie curve die zuiver opwaarts gaat, zoals die vaak als groei wordt verkocht. Maar wat ik heb geleerd. Wat leer ik bij. Wat zijn m’n collega’s bijzonder.

En wat is het fijn om mensen te kunnen helpen, en te inspireren.

Bijvoorbeeld. Een Antenno consultant is het beste ego-loos. Werkt in functie van klanten, de opdracht. Terwijl ik vroeger De Grote Creatieveling was die mensen met straffe ideeën omver moest blazen.

Ik dreef op directe WOW-erkenning, die zich nu op een heel andere manier uit.

Helpen, echt willen helpen, impliceert ook altijd afstand. Een heel mooi spanningsveld is dat om heel betrokken te zijn, en tegelijkertijd kritisch te blijven kijken, denken én spreken.

Een beetje zoals wanneer ik als scheidsrechter een voetbalmatch leidt, tegenwoordig.

Trusted advisor

Het mooiste moment? Het moment waarop je trusted advisor aan het worden bent, dat mag worden. Die extra vraag van een klant, een inzicht dat aankomt, dat verschil maakt.

Dat kun je zien.

Impressive?
But you are not a consultant yet.

Nog zoveel te leren. Nog geregeld alle hoeken van de ring zien in strategische meetings. Drie tot vier versies van een presentatie maken voor ze op punt staat.

In rechtstreeks klantencontact een e-mail drie keer omdraaien voor ik die verstuur. Een project bij een klant leiden op een thema dan wel op de operationele taken. En die verenigen.

Dus, zei ik: ik heb nog zoveel te leren. Ik keek naar het zwembad in de tuin van ons kantoor.

Maar kijk naar al die ervaring die je al hebt, lachte Mariska, onze zaakvoerster. Waarop ze me vroeg: wanneer ben je dat wel, consultant? En kom je ooit wel aan? Ben je er dan eindelijk, waar is dat dan?

Laten we dat onderweg te weten komen. Met ons team, dat zeker. En, wie weet, binnenkort bij een project in uw buurt.

Zo veel zin in.

Wie zong ook alweer ‘and down the road wherever’?

Sinds twee maanden werk ik als communicatieconsultant bij Antenno. Vanuit mijn communicatie-expertise verdiep ik mij in topics als employer branding en recruitment marketing. Om mijn expertise te verbreden en mijn kennis te verdiepen, ben ik lid geworden van Recruiters United.

Op 4 november 2021 richtte de organisatie haar jaarlijkse Employer Branding Summit in, een event dat ik als kersvers lid niet wou missen. Dit jaar stond de opleidingsdag in teken van merkvoorkeur en het effect op employer branding.

De online eventpagina voorspelde een dag van elkaar ontmoeten, inspireren en best practices uitwisselen. Die voorspelling kwam uit.

Tijdens de rit naar huis zette ik de drie inzichten die mij het meest bijbleven op een rijtje.

1. Een sterk merk, merk je aan alles

Ondernemingen met een sterke en unieke identiteit zijn aantrekkelijker. Ze formuleren een duidelijke missie, die ze realiseren vanuit een krachtige visie.

Dat kan ervoor zorgen dat merken bekend gaan staan als ‘de interessantste investeringskans’, ‘leverancier van de beste kwaliteit’ en  ‘de ideale werkgever’. Kortom, sterke merken helpen mensen kiezen. Op voorwaarde dat hun sterktes zichtbaar zijn.

Een succesvolle onderneming maakt haar identiteit kenbaar. Indirect, met haar activiteiten. Direct, via haar communicatie. Elke boodschap – van social media post over interne nieuwsbrief tot vacaturetekst – moet de sterktes van het merk tonen en bevestigen.

Alleen zo krijgt de buitenwereld voldoende context om zich met een onderneming te associëren. En laat nu net die verbondenheid cruciaal zijn om merkvoorkeur op te bouwen, zowel bij klanten als bij (potentiële) werknemers.

2. Mensen maken merken

Een merk is in wezen niets meer dan een verhaal in ons hoofd, met werkgever en werknemers als hoofdpersonages. Zij zorgen voor actie, zij nemen het woord. Helaas maken dynamiek en dialoog niet zomaar van elk verhaal een succes. Net zoals alle verhalen, is ook een ondernemingsverhaal pas geslaagd als het op de een of andere manier raakt.

People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. – Maya Angelou

Louter je ondernemingsmerk beschrijven, heeft weinig effect. Zulke descriptieve boodschappen verdwijnen doorgaans snel in de vergetelheid.

Alleen als je erin slaagt om mensen met jouw unieke ondernemingsverhaal te raken, zal je de voorkeur voor je merk zien stijgen.

spelen employer branding oostende antenno
Onze communicatieadviseur employer branding gaat spelend naar huis. (Oostende)

3. Medewerker, medemerker én medewerver

Als elke medewerker bijdraagt aan een ondernemingsmerk, maakt dat van alle medewerkers automatisch ook medemerkers. Een employer branding inzicht dat een interessante opportuniteit onthult.

Door persoonlijke getuigenissen en verhalen van medewerkers te delen, kunnen ondernemingen de voorkeur voor hun merk aanwakkeren en versterken. Dat effect wordt nog groter wanneer medewerkers zulke berichten ook via hun eigen kanalen verspreiden.

Voor potentiële werknemers vormen persoonlijke getuigenissen vaak hét bewijs dat een werkgever zijn beloftes nakomt. Delen de huidige medewerkers een bericht over een fijne teamactiviteit, dan bevestigt dat de goede teamsfeer.

Moedigen ze hun  eigen netwerk aan om op openstaande vacatures te solliciteren, dan zijn ze zelf tevreden over hun werkgever.

Reden te meer voor ondernemingen om hun medewerkers hierin te ondersteunen. Door een cursus LinkedIn te organiseren, leidinggevenden het goede voorbeeld te laten geven of door hapklare social media posts te voorzien, kunnen ondernemingen hun medemerkers promoveren tot medewervers.

Met goesting en enthousiasme om deze inzichten met collega’s en klanten te delen, ben ik die avond naar huis vertrokken. Boordevol nieuwe ideeën voor bestaande projecten kwam ik thuis.

Daarmee heeft deze opleidingsdag nog maar eens bevestigd dat employer branding een speeltuin is die het kind in mij wakker maakt.

Bijtanksessie: u kunt wél winnen met uw employer brand

Pak uw eerste quick wins mee in deze gratis, online sessie.

Een overvolle agenda, een waslijst aan to do’s en een mailbox die op ontploffen staat. Nog snel een lasagne in de oven schuiven, een verjaardagscadeau voor uw zoontje bestellen en naast uw gezinsleven ook uw sociaal leven op peil houden. Herkenbaar? Vast wel.

Er komt elke dag ontzettend veel op u af. Dingen die u moet doen, dingen die u zou moeten doen en dingen die u ooit eens kan doen. De mogelijkheden om onze dagen te vullen zijn legio, maar de tijd die we hebben is beperkt. Het komt erop aan om keuzes te maken.

De juiste filter

Hoe filtert u wat écht de moeite, tijd en aandacht waard is? Door uw buikgevoel te volgen, of door u enorm te informeren, of door u te laten adviseren door anderen, gelijkgestemden, mensen die u vertrouwt?  

Uw buikgevoel volgen is vandaag niet altijd eenvoudig. Zeker niet in een maatschappij als de onze, waar op alle vlakken sprake is van een overaanbod. Ons buikgevoel wordt soms gebrainwasht. Alles willen, angst om iets te missen. Een ziekte van de tijd? 

Elkaar beter maken

U enorm informeren? Dat kan soms meer kwaad dan goed doen. Het kost enorm veel tijd en u loopt de kans dat u nóg meer begint te twijfelen. 

U laten adviseren door anderen, gelijkgestemden, mensen die u vertrouwt?  Dat vormt misschien wel de beste filter bij het maken van weloverwogen keuzes. Beslissingen waar u oprecht voldoening uithaalt. 

Elkaar adviseren en inspireren, zo bepalen we bij Antenno wat de moeite waard is.  Daarom delen we, elk vanuit onze eigen expertise, onze beste inspiraties en frustraties van 2021. Om jou in 2022 opnieuw te inspireren en adviseren.

Mariska Brosens, zaakvoerder en senior consultant marktstrategie & organisatie

“In Touché, de podcast van Radio 1 presentatrice Fried’l Lesage, vertellen bijzondere gasten over de dingen die hen raken in het leven. De aflevering met Karel Decaestercker is mijn absolute favoriet. Als eerste uroloog in Europa deed hij een niertransplantatie via robotchirurgie.  Deze aflevering vertelt een onwaarschijlijk beklijvend verhaal over werkpassie en gedrevenheid. #Dromen, #Denken, #Durven én #Doorzetten.  

Wat ik niet zal meenemen naar volgend jaar? Mensen plots en onvoorzichtig uit hun focusmoment halen. (Bij deze: nogmaals mijn excuses, beste tuinman, het spijt me dat ik je zo plots liet schrikken.)”

Sanne Huysmans, senior consultant communicatie  

Wat ik de moeite waard vind? Making sense. Een van de weinige podcasts die ik écht volg. Omdat zin maken, logica aanbrengen, betekenis zoeken soms moeilijker is dan het lijkt. Sam Harris doet dat met verve, over uiteenlopende menselijke en maatschappelijke onderwerpen. Een van de laatste episodes was een gesprek met Oliver Burkeman over time management,maar vooral over tijd spenderen aan de dingen die ertoe doen. 

Wat ik ga mijden? Supermarkten. De evolutie is al een paar jaar bezig: ik kom minder en minder in supermarkten. In 2022 zou één keer per maand het maximum moeten worden, als het toiletpapier op is. Zoveel mogelijk andere zaken haal ik waar het gemaakt wordt of waar de expertise zit. Brood bij de bakker, groenten bij de boer, zakdoeken, kaas en olijven op de wekelijkse markt, want die houdt precies de juiste balans tussen nuttigheid en folklore.”

Filip Modderie, senior consultant digital innovation

“Mijn tips zijn altijd kort en krachtig.

Seth’s Blog vormt voor mij een bron van inspiratie, een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in of bezig is met marketing. 

Waar ik in 2022 liever niet meer mee geconfronteerd word? Watch and learn.” 

Stefan Coucheir, senior consultant marktstrategie

“In 2022 moet je zeker eens gaan dineren bij UPTON, een restaurant in de Antwerpse Cadixwijk. De culinaire beleving is er subliem en het team geeft je meteen het gevoel dat je écht welkom bent. Het is lang geleden dat ik zo oprecht klantgericht ben ontvangen. Bij mijn tweede bezoek werd ik er al onthaald als een trouwe klant. 

Dieter Deseyn, video content creator 

“Naast storytelling video’s, maak ik ook graag productvideo’s. De Canadese Daniel Schiffer is op dat vlak de YouTube-filmmaker bij uitstek. Hij ontwikkelde een geheel eigen stijl, die wereldwijd door heel wat videografen wordt overgenomen. Als je zijn Youtube-kanaal bezoekt, zal je versteld staan van de creativiteit in zijn video’s. 

Nog een tweede keer de Dodentocht wandelen? Vergeet het maar! De eerste 20 km was leuk, maar de overige 80 km? Dat was alleen maar afzien. Trots dat ik het gedaan heb, maar bij deze ene keer zal het ook blijven.” 

Anouk Brusselaers, grafisch ontwerper

“Mijn ontdekking van het jaar? Dat is zonder twijfel de Apple Ipad Pro met Apple Pencil. Daarmee kan ik mijn designs meteen digitaal uittekenen en dat geeft veel meer creatieve mogelijkheden. 

 Wat ik het afgelopen jaar nog meer ontdekt heb? Dat een té strakke planning alleen maar stress oplevert. Mijn overvolle agenda laat ik met plezier achter in 2021.” 

Prettig gestoord
Wij helpen elkaar graag al eens wat terug te vinden (Berchem, Antwerpen)

Jimke Donkers, projectmanager marketing & communicatie

“Voor mij stond 2021 in het teken van marktgerichtheid, zowel on the job als via inspiratie. Vind je dit topic interessant? Volg dan zeker BASF Antwerpen. Misschien niet het meest sexy bedrijf, maar wel eentje dat erin slaagt om strategisch te balanceren als het op waardecreatie aankomt.  

Wat ik niet meeneem uit 2021? Daar moet ik niet lang over nadenken: mijn uit de hand gelopen, geschreven to do lijstjes. Projectmanagement tools for the win!”

Gerrit Janssens, senior consultant communicatie 

“Ik zag dit jaar pas de film TENET, de waanzinnig straffe toekomstthriller van Christopher Nolan uit 2020. Als content strateeg weet ik hoe moeilijk het is een verhaallijn vast te houden en er telkens op te variëren. Maar Nolan bouwt consequent verder op zijn ideeën over tijd en ruimte, en landt ook hier weer op een nieuw hoogtepunt in zijn oeuvre. Hashtag hoofdontploft. Hashtag hoop. 

Me druk maken in verkeer? Klaar mee. Ik word Zenmeester op 2 wielen in Antwerpen en omstreken.”

Margo Mies, projectmanager communicatie 

“Afgelopen zomer nam ik eindelijk de tijd om Grand hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer te lezen. 552 pagina’s over Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk. De inhoud vertrouwd en verontrustend, de stijl lyrisch en theatraal. Maar wat mij het meeste is bijgebleven? Pfeijffers talent om bestaande denkkaders en clichés met taal te bespelen of zelfs te ontwrichten. Steeds herkenbaar, maar altijd vernieuwend.  

Wat ik achterlaat in 2021? De drang om mij altijd bij alles en iedereen te verantwoorden. Bij mijn vriend, omdat ik het groene deksel op de rode pot heb gezet. Bij de kamerplanten, omdat ik hen deze week op woensdag en niet op donderdag water geef. En bij de kromme komkommers in de supermarkt, omdat ik hen deze keer eens niet red. In 2022 sta ik achter mijn beslissingen, zodat ik anderen en vooral mezelf niet altijd moet overtuigen.” 

Els Dhaeze, senior consultant klantgerichte procesoptimalisaties

“Ik haal inspiratie voor 2022 bij een van mijn klanten. Elke week installeert ze een nieuwe ‘quote of the week’ als achtergrondfoto op Teams. Zo maakt ze de typische ‘vijf minuutjes wachten tot iedereen in de meeting is’ steevast tot een inspiratiemoment. Een top idee om je passie voor je klanten te tonen, maar ook om de discussie rond deze stakeholders intern op gang te brengen. Wanneer meetings weer fysiek mogen doorgaan, zal ze haar quote op een kaartje schrijven en in het midden van de tafel leggen. Dat besluit staat nu al vast. 

 Mijn vergeettip voor volgend jaar? Klanten enquêtes bezorgen waar je later toch niets mee doet. Mijn motto: ‘Do not spam the customer, go and talk to them in person'.”

Nadine Raes, senior consultant organisatieontwikkeling

‘Love is Just Damn Good Business’ van Steve Farber is zonder twijfel het beste boek dat ik dit jaar gelezen heb. Farber beschrijft liefde als een praktische business strategie en als fundament voor groots leiderschap. Liefde voor wat je doet, en voor wie je het doet. Liefde schept duidelijkheid over je passies en zorgt voor goede relaties, innovatie, productiviteit, kwaliteitsvolle customer service en fun. Een win-win-winsituatie dus. 

Wat ik – op een elegante manier – uitzwaai in 2022? Dat zijn zinloze discussies en focus op zaken die we niet onder controle hebben. Control the controllables is niet voor niets een van mijn favoriete quotes.”

Hannah Van Hoorick, grafisch ontwerper

“Ik kom met een heel eenvoudige: een kleur! Pantone riep de paarstint ‘Very Peri’ uit tot dé kleur van 2022. Volgens het Amerikaanse kleureninstituut symboliseert deze tint onze tijdsgeest. In een wereld vol verandering moedigt de kleur creativiteit, fantasierijke expressie en persoonlijke inventiviteit aan. Met Very Peri maakte Pantone een gedurfde keuze, but I love it. 

Wat ik voortaan niet meer zal doen? Mijn buikgevoel negeren!” 

Mee in het Antenno team?

Als freelancer, vaste speler of aanstormend talent

Stilstaan is vooruitgaan

Antenno brengt ondernemende mensen samen met een achtergrond in marketing en business consulting, visual en content design, change en communicatie. Wij stellen onze specialisten graag voor. Een inkijk in de drijfveren van communicatie-adviseur Sanne.

“Ongeveer een jaar geleden kwam ik bij het team van Antenno terecht. Een stap uit mijn comfortzone, want tot dan toe had ik vooral gewerkt in de non-profitsector en in artistiek-creatieve projecten.

Ik merkte dat ik als schrijver en filosoof iets kon bijbrengen voor onze klanten. En omgekeerd, dat er voor mij nog veel te leren is van de kmo’s, grote ondernemingen en internationale spelers waar we met Antenno over de vloer komen.

Werken met ondernemende mensen is boeiend, omdat ze vaak krachtdadig zijn en vooruit willen. Dat is voor mij verfrissend aan het werk dat Antenno doet: niet twijfelen, gaan."

Van A tot Z

"Als communicatie-adviseur heb ik het geluk om betrokken te worden in alle stappen van het proces: capteren van de essentie van organisaties, strategisch doordenken en veranderingen doorzetten in praktijk.

Een filosofische houding houdt in dat je vragen stelt in plaats van evidenties aanneemt. Dat is ook wat onze klanten van Antenno verwachten: een externe partner die de zaken op zijn kop (of op z'n voeten) durft te zetten en pijnpunten kan benoemen.

Mijn achtergrond als filosoof komt goed van pas, bijvoorbeeld in cocreatieve processen waarbij een open, kritische aanpak cruciaal is.

Bij een schrijver moeten creatieve ideeën voortdurend sprankelen, zoals wanneer je een fris blikje met bruisende drank opentrekt.

Ik hou ervan om mijn creativiteit in te zetten voor klanten en concepten te bedenken: een nieuw merkverhaal, een snijdende baseline, een flitsende campagne."

antenno team Sanne Huysmans
Stilstaan tijdens onze focusdag is ook vooruitgaan (Breskens, Nederland)

Mensen in beweging krijgen

"Antenno wil niet simpelweg producten afleveren, maar organisaties en de mensen die er werken versterken zodat ze zelf aan de slag kunnen. Voor mij als communicatie-adviseur betekent dat: niet stoppen bij een leuk concept, niet alleen de teksten aanleveren voor allerhande communicatiekanalen.

De volgende stap is om werksessies te geven aan de teams die een tone of voice in praktijk moeten brengen, om een-op-eencoaching te verzorgen voor de sleutelfiguren binnen organisaties die een boodschap moeten kunnen overbrengen, of om een betrouwbaar aanspreekpunt te zijn voor klanten wanneer zij nood hebben aan feedback of ondersteuning.

Als consultant bij Antenno hoef ik niet alles zelf te doen. Ik deel mijn expertise, zodat onze klanten worden versterkt om zelf beter en consequenter te communiceren."

Dagelijks vechten marketers tegen misvattingen omtrent ons beroep. 'Marketing = reclame', 'marketing, dat kost alleen maar geld', 'marketing dat is iets voor grote bedrijven', en we zijn allemaal een beetje de 'marketingman':

Een flinke boost dus voor ondernemers die willen investeren in een klantgerichtere organisatie en duurzame groei. Meer informatie over de vernieuwde kmo-portefeuille kan je vinden op deze pagina van vlaio.be.

Streven naar waarde

Gelukkig groeit het besef binnen bedrijven dat we niet langer omheen de klant kunnen. B2C, B2B of publieke instelling, we moeten allemaal onze klanten terug in de kern krijgen van onze activiteiten. Dat is de essentie van succesvolle marketing. Terugplooien op onze klanten en focussen op de waarde die we voor hen creëren en hoe we daar geraken.

Vergt dat een investering? Ja. Op welke termijn heb je die terugverdiend? Geen idee. Loont het dan wel? Absoluut.

Gelukkig groeit het besef binnen bedrijven dat we niet langer om de klant heen kunnen.

Durven investeren

Ondernemingen die durven investeren in zichzelf en hun klantgerichtheid plukken daar altijd de vruchten van. Tenminste, als ze het juiste verhaal vertellen en niet meteen overschakelen op meer verkopen. En daar ligt vaak de moeilijkheid voor marketers binnen organisaties: 'marketing bijziendheid'. Marketers zijn soms te zeer bezig met het op verkoop gerichte verhaal dat zij voor ogen hebben en de gegevens die hen die richting uitsturen. En dan dreigt de klant vergeten te worden.

Daarom is het soms nodig om je verhaal scherp te laten stellen en je strategie te laten objectiveren door een externe partij.

Een duwtje in de rug

Het goede nieuws is dat het steunplafond nu een pak hoger ligt dan vroeger.

Het is evident dat investeren in een externe partij voor kmo's geen sinecure is. Maar gelukkig voorziet het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (een fusie tussen het voormalige Agentschap Ondernemen en IWT) in een welgekomen duwtje in de rug. De kmo-portefeuilles voor advies en strategisch advies worden nu samengevoegd tot één uitgebreide portefeuille.

In het toekomstige systeem krijgt elke kmo jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die kmo afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies. Het goede nieuws is dat het steunplafond nu een pak hoger ligt dan vroeger (max. 2.500€).

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage voor hen bedraagt 30%. Een samenvatting vind je in onderstaande tabel:

Een flinke boost dus voor ondernemers die willen investeren in een klantgerichtere organisatie en duurzame groei. Meer informatie over de vernieuwde kmo-portefeuille kan je vinden op deze pagina van vlaio.be.

Inschrijven voor onze maandelijkse liefdesbrief?

Geen spam, geen mysterie. Wel heel boeiende materie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram